Aanleveren SNG via DICOS

029 - Kred' itMiddels de VerwijsIndex Schuldhulpverlening(VISH) kan een deurwaarder toetsen of personen zich in een schuldhulpverleningstraject bij schuldhulpverlening organisaties bevinden. Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) zorgt ervoor dat de, door de schuldhulpverlening organisaties, aangeleverde gegevens worden opgenomen in VISH. Binnen de module Allegro DICOS is een functionaliteit opgenomen voor aanlevering van gegevens aan SNG.

SNG is een non-profit organisatie die beveiligde elektronische communicatie en informatie-uitwisseling initieert en faciliteert. Deze informatie-uitwisselingen zijn in de wet geregeld. Via DICOS worden de gegevens volledig automatisch en beveiligd verstuurd naar de SNG. Het verzenden van Excel bestanden is dan niet meer nodig.

Voor aanlevering aan SNG is het volgende vereist:

  • U beschikt over de Allegro module DICOS;
  • U heeft een overeenkomst met de SNG afgesloten voor aanlevering via DICOS (convenant);
  • De door de SNG afgegeven ‘aansluitcode’ voor uw organisatie is doorgegeven aan Kred’it en daardoor bekend binnen DICOS;
  • Parameter 21 van Allegro DICOS (‘Aanleveren SNG’) staat op ‘Ja’.