Cursus A2-5

In dit laatste deel over Allegro Art neem ik de stappen Inventarisatie, Analyse, Plan van Aanpak en Fiatteren Plan van Aanpak door.