Beschermingsbewind

De module Allegro Beschermingsbewind biedt de bewindvoerder professionele geautomatiseerde ondersteuning.

Van het betalen van de vaste lasten tot en met het doorvoeren van een betalingsregeling bij schulden met Allegro Beschermingsbewind regelt u het.

Een persoon die meerderjarig is, is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Soms is iemand echter niet (geheel) in staat om de eigen belangen goed te behartigen. De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’ te plaatsen. Deze maatregel wordt ook wel ‘beschermingsbewind’ of kortweg ‘bewind’ genoemd.

Een persoon kan alleen onder bewind gesteld worden door de rechtbank die tevens een bewindvoerder aanwijst.

De bewindvoerder legt ieder jaar verantwoording af aan de rechtbank over de volgende zaken:

  • ontvangen inkomsten
  • vaste lasten
  • af te betalen schulden
  • afbetaalde schulden
  • begin- en eindsaldo van het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd

Met de Allegro Beschermingsbewind is het genereren en correct opstellen van deze verantwoording op ieder gewenst moment een peulenschil. Hierdoor kan de bewindvoerder zichzelf veel tijd en kosten besparen.