Consultancy

Een consultant van Kred’it geeft u advies en ondersteuning bij de aanschaf en het in gebruik nemen van Kred’it applicaties. Samen met u gaan we op zoek naar een antwoord op vragen als:
  • Wat is de beste softwareoplossing voor u?
  • Hoe kan deze op een efficiënte manier in uw organisatie worden ingepast?
  • Hoe kunnen uw werknemers daarin op een zorgvuldige manier worden begeleid?

Consultancy is dus bij uitstek bedoeld om uw organisatie te ondersteunen in het effectief en efficiënt omgaan met de Kred’it applicatie.