Doorlopend Krediet

Met de module Allegro Doorlopend Krediet is het mogelijk doorlopende kredieten af te sluiten.

De module stelt een contract op en nadat dit is afgedrukt en ondertekend kan het krediet worden uitbetaald. De daarbij behorende BKR-meldingen stelt de module automatisch op en ze verzorgt de verzending ervan.

Aflossingen gebeuren geheel automatisch door gebruik te maken van elektronisch bankieren. Nadat een bepaalde leeftijd is bereikt kan de Allegro Doorlopend Krediet de opnamelimiet gaan beperken zodat langzaam het krediet wordt afgebouwd. De applicatie heeft tevens een uitgebreide en volledig geautomatiseerde achterstandsbewaking.

Eventueel kan de applicatie uitgebreid worden met een module Allegro Dubieuze Debiteuren. Nadat alle fasen van achterstandsbewaking zijn doorlopen, wordt een cliënt automatisch in deze module opgenomen.