Kred’it tekent convenant met KING

Logo-KINGKred’it heeft een samenwerkingsovereenkomst met VNG/KING getekend. Het doel van dit convenant is om samenwerkingsafspraken te maken gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden bij het structureel invullen van hun behoeften en ambities. Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst én inzage in de hiermee verbonden softwarecatalogus vindt u op www.softwarecatalogus.nl