Nieuwe Budgetbeheerrekening (BBR3) binnenkort verkrijgbaar!

Vanaf release 3.12.1 kunt u gebruik maken van onze nieuwste software voor het uitvoeren van uw budgetbeheer.

BBR3 zal in de stijl en techniek verschijnen die u kent van Schuldregeling (SR3) en Portier 3.
Dat betekent dat u gebruik kunt gaan maken van de mogelijkheden die teams en trajecten (i.c.m. Allegro Workflow) bieden en ook de BBR-brieven staan in een centrale database.
De bestaande Allegro modules Aanpassingen BBR 2009, BBR Vormen Plus en BBR+ maken standaard deel uit van de nieuwe module Budgetbeheer.

BBR3 biedt meer!

Hieronder een greep uit de vele extra functies en aanpassingen:

 • U kunt in de opdracht ‘FS’ (financieel beheer SR) voortaan automatisch een maximum bedrag vullen.
 • De datums ‘Laatste betaling’ en ‘Vorige betaaldatum’ worden bijgehouden bij opdrachten.
 • In ‘Opdrachten selectie wijzigen’ kunt u in plaats van een begunstigde ook een specifieke reservering kiezen.
 • Met ‘Opdrachten selectie wijzigen’ kunt u in geselecteerde opdrachten het bedrag ineens wijzigen naar een bepaald bedrag of aanpassen met een bepaald percentage (inclusief eventuele ‘VTLB’-meldingen in de Agenda).
 • BBR3 houdt de historie van behandelaars (medewerkers) van de BBR bij.
 • U kunt een nieuwe aanvraag BBR voor een medecontractant maken zonder het huidige BBR-contract te beëindigen (in feite een ‘splitsen’ van het contract).
 • Bij afwijzen of intrekken van een aanvraag kunt u een brief voor de opdrachtgever vervaardigen.
 • Het overzicht Reserveringen biedt nu veel meer mogelijkheden, waaronder een totaaloverzicht van een specifieke reservering of brieven voor een andere relatie dan de BBR-contractant.
 • De AMS-verwerking ‘in de toekomst’ kan nu rekening houden met een specifieke reservering (RI).
 • Bij het terugdraaien van een openstaande post m.b.t. een BBR-opdracht wordt, naast het betaalde bedrag, ook de eerstvolgende betaaldatum gewijzigd (teruggezet).
 • Er kunnen borderellen vervaardigd worden voor begunstigden van BBR-opdrachten.
 • De logging van Allegro is uitgebeidt uitgebreid, zodat u veel meer items terug kunt vinden; zoals het wijzigen van de opdrachtgever in een actuele BBR, maar ook het toevoegen, wijzigen of verwijderen van periodieke betalingen en het toevoegen of handmatig beëindigen van een betalingsregeling. Daarnaast kan de logging die betrekking heeft op een klant, voortaan ook in Allegro KIS bekeken worden.

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact met uw consultant op of bel 040 – 239 32 32.