Onroerend Goed Financiering

Kred’it heeft in nauwe samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Den Haag de module Allegro Onroerend Goed Financiering (OGF) ontwikkeld.

Deze module ondersteunt het zogenaamde Haags Vangnet. De Gemeente Den Haag neemt de hypotheken van mensen die deze niet meer kunnen betalen over.

Hoe werkt het?
De GKB Den Haag koopt de hypotheek af door betaling van de executiewaarde van het huis. De bank of een andere hypotheekverstrekker scheldt de resterende hypotheekschuld kwijt.

Het Haags Vangnet biedt voordelen voor de hypotheekverstrekkers, de huiseigenaren en de gemeente zelf:

  • De hypotheekverstrekkers krijgen meer geld dan bij een executieverkoop De opbrengst is dan soms zelfs minder dan 60% van de marktwaarde. De GKB betaalt de executiewaarde.
  • De huiseigenaar sluit met de GKB een nieuwe, lagere hypotheek af en komt in de schuldsanering. Daarnaast maakt de huiseigenaar afspraken de GKB over de afbetaling van de hypotheek en eventuele overige schulden. Het doel is dat de huiseigenaar de hypotheek binnen 7 jaar weer oversluit op de vrije markt.
  • De gedwongen verkoop van (veel) woningen kan leiden tot extra vraag naar sociale huurwoningen en schulddienstverlening. Dit wordt nu voorkomen. Ook komen huizen minder snel in handen van huisjesmelkers, die vaak hun slag slaan op executieveilingen.

De module Allegro OGF ondersteunt het gehele beheer van een hypotheek. Van toetsing bij het BKR tot en met het financiële beheer van de hypotheek als geheel.