Persoonlijke Leningen

Verstrekkers van persoonlijke leningen en/of kortlopende kredieten kunnen met de Allegro Persoonlijke Lening een complete en nauwkeurige lening administratie voeren.

De leningen worden berekend volgens de wettelijke regels en de bijbehorende BKR-meldingen worden automatisch gegenereerd en verzonden. Aflossingen gebeuren geheel automatisch door gebruik te maken van elektronisch bankieren.

Verder biedt Allegro Persoonlijke Leningen:

  • Verschillende contractmodellen en proefberekeningen
  • Een cliëntinformatie-scherm waarop op elk moment in één oogopslag de status van de lening inzichtelijk is
  • Een uitgebreide en volledig geautomatiseerde achterstandsbewaking

Eventueel kunt u de module Persoonlijke Leningen uitbreiden met een module Allegro Dubieuze Debiteuren. Nadat alle fasen van achterstandsbewaking zijn doorlopen, wordt een cliënt automatisch in deze module opgenomen.