ART

Allegro ART is hét aanmelding- en intakeprogramma voor schuldhulpverleners.

U inventariseert en analyseert met onze software de hulpvraag en de financiële situatie van de klant en komt hiermee tot een gedegen advies; het plan van aanpak. U kunt een crisissituatie registreren en bewaken, zodat u deze kunt afwenden. Daarnaast is het mogelijk om de intake op te schorten.

De applicatie is naar uw eigen wensen en procesgang in te richten.

Met onze software kunt u ook voorlichting- en preventieve activiteiten vastleggen.

Enkele sterke punten van Allegro ART:

  • Volgt het standaard schuldhulpverleningsproces
  • Intuïtief te gebruiken programma
  • Heldere status- en voortgangsindicaties met kleur en tijdsindicatie
  • Makkelijk opvoeren van relaties en ingeven van details over onder meer inkomen en schulden
  • Optioneel zelf producten en het proces naar wens inrichten
  • Diverse rekenmodellen zoals Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) en Begroting
  • Geïntegreerd Klantvolgsysteem