Privacyverklaring

Het website adres van Kred’it is: https://kredit.nl.

Omgang met persoonsgegevens
Op de website van Kred’it worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen. Er is een mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen. Bij ontvangst van uw e-mail zal Kred’it vertrouwelijk omgaan met de verstrekte gegevens, en deze niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Cookies
De website van Kred’it maakt geen gebruik van cookies.