Schuldregeling

Met Allegro Schuldregeling kunt u als schuldhulpverlener het proces vanaf de aanvraag van een schuldregeling tot en met de schuldbemiddeling van het minnelijke traject perfect uitvoeren.

Sommige mensen krijgen te maken met schulden die ze niet meer zelfstandig kunnen oplossen. Zij kunnen in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Samen met een deskundige, een schuldhulpverlener, wordt een traject opgezet om uit de financiële problemen te komen.

Allegro Schuldregeling werkt met een duidelijke fasering. Diverse werkzaamheden kunnen daarom eenvoudig worden overgedragen aan collega’s of administratieve krachten. Ook het beheer van Niet-Problematische Schulden (NPS) is in deze module opgenomen.

Enkele sterke punten van Allegro Schuldregeling:

  • Automatische correspondentie, zoals een automatisch voorstel en informatie-uitwisseling met schuldeisers
  • Afdrukken van contracten
  • Automatisch doorsturen van BKR-meldingen
  • Beheer van gereserveerde bedragen
  • Mogelijkheid tot het tijdelijk opschorten van de doorlooptijd
  • Inkomstenbewaking
  • Geautomatiseerde verdeling van ontvangsten voor schuldeiser, waardoor uw financiële beheer vereenvoudigd
  • Werkverdeling
  • Uitgebreide rapportages naar opdrachtgevers
  • Managementrapportages

Bekijk de gedetailleerde productbeschrijving.

Open de productbeschrijving Allegro Schuldregeling