Verklaring

Met Allegro Verklaring kunt u als organisatie verzoekschriften opstellen en versturen naar de rechtbank.

U kunt de volgende 4 verklaringen opstellen en versturen:

  1. Moratorium
  2. Dwangakkoord
  3. Voorlopige voorziening
  4. Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Voor het opstellen van de verklaring is een groot aantal gegevens noodzakelijk. Hiervoor maakt de module gebruik van de gegevens die al in de Allegro Suite geregistreerd zijn.

Enkele sterke punten van de module Verklaring :

  • Hergebruik van al ingegeven persoonsgegevens, inkomsten en uitgaven
  • Voorinvulling met betrekking tot schulden en mogelijke aflossing
  • Controleer en registreer de voortgang van een verzoekschrift
  • Met keuzemogelijkheden stelt u het verzoekschrift samen
  • De mogelijkheid om een proefverklaring op te stellen.