Budgetbeheer

Allegro Budgetbeheer 3 (BBR3) is in de schuldhulpverlening een belangrijk instrument om de klant te begeleiden naar zelfredzaamheid.

De module Allegro Budgetbeheer is bij uitstek geschikt om de inkomsten en uitgaven volledig geautomatiseerd te beheren.

Enkele sterke punten van Budgetbeheer:

 • Automatische doorbetalen vaste lasten
 • Automatisch maximum te betalen bedrag invoeren
 • Mogelijkheid te reserveren voor niet maandelijkse vaste lasten
 • Mogelijkheid om eenmalige betalingen te verrichten
 • Uitbetaling leefgeld eventueel op dag-, week- of maandbasis
 • Signalering bij niet uitbetalen opdracht(en)
 • Elke cliënt krijgt een interne rekening
 • Samenstellen van borderellen
 • Continu een duidelijk inzicht in de inkomsten en uitgaven
 • Historie inzichtelijk
 • Mogelijkheid tot rekeningoverzicht t.b.v. de cliënt
 • Mogelijkheid tot 24/7 inzage via een klantportaal

Bekijk de gedetailleerde productbeschrijving
Open de productbeschrijving Allegro Budgetbeheer