Nieuwsbrief januari 2016

4 berichten

Vuurwerk 2016

Kred’it in 2016

In het nieuwe jaar zal Kred’it u via deze weg op de hoogte blijven houden van de nieuwe ontwikkelingen. Zo verwelkomen we de gemeente Wageningen als nieuwe Allegro gebruiker en is het volgende Allegro gebruikersoverleg op 16 maart 2016 in Arnhem (meer info vindt u op DOK-Online).

Aanleveren SNG via DICOS

Middels de VerwijsIndex Schuldhulpverlening(VISH) kan een deurwaarder toetsen of personen zich in een schuldhulpverleningstraject bij schuldhulpverlening organisaties bevinden. Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) zorgt ervoor dat de, door de schuldhulpverlening organisaties, aangeleverde gegevens worden opgenomen in VISH. Binnen de module Allegro DICOS is een functionaliteit opgenomen voor aanlevering van gegevens aan […]

Nieuwe medewerkers helpdesk

Vanaf 1 februari kunnen uw vragen aan de helpdesk beantwoord gaan worden door Bianca, Mitch of Nanda. Zij zijn eind 2015 het ondersteuningsteam komen versterken en ze helpen u graag verder met uw vragen. Deze versterking is nodig, omdat Will Voogt in april met pensioen gaat en om onze testcapaciteit […]