Release 3.11.1 is beschikbaar

Cirkel 1.2Woensdag 16 maart is release 3.11.1 van Allegro uitgebracht. Zoals altijd kunt u de details over de release, alsmede de release zelf op DOK-Online.nl bekijken en downloaden.

Wij lichten alvast een tipje van de sluier op. Welke nieuwe functionaliteiten zitten er in deze release?

  • ART historie casus: op het hoofdscherm van Allegro ART is nu zichtbaar of er een reeds beëindigde casus van de geselecteerde klant is.
  • Toevoegen natuurlijk persoon of organisatie: bij het toevoegen van een relatie kunt u nu onmiddellijk kiezen voor de optie ‘Toevoegen persoon’ of ‘Toevoegen Organisatie’.
  • Mandaat logging: vanaf nu wordt het goed- en afkeuren van een mandaat vastgelegd in de logging van Allegro, mits de gebruiker beschikt over de module ‘Controller’. De datum, tijdstip, medewerker, mandaatnummer en of het mandaat is goed- of afgekeurd worden geregistreerd in de logging van Allegro.
  • Koppeling GWS: GSD-nummer: de koppeling is uitgebreid met het veld GSD-nummer zodat de gebruiker dit niet langer zelf hoeft in te vullen.
  • Aanvulling BBR.dat: het samenvoegbestand BBR.dat is aangevuld met nieuwe velden.
  • Natuurlijke personen zonder koppeling met GBA: het is mogelijk om een natuurlijke persoon aan te maken, zonder dat er gekoppeld moet worden met GBA.
  • Extra vertaling AOS: in AOS is een vertaling zonder bepaald rekeningnummer mogelijk, waarbij in de omschrijvingen van de ontvangst gezocht wordt naar een ‘contractnummer-masker’.
  • DICOS en Allegro medewerkers: Het is vanaf nu mogelijk om in te stellen dat in plaats van het telefoonnummer en het e-mail adres van de betreffende medewerker uit Allegro, naar DICOS(berichten) één van de telefoonnummers en het e-mail adres van de afdeling, waar de medewerker werkzaam is, worden vermeld.

Bovenstaande punten zijn slechts highlights, de gedetailleerde informatie vindt u in de release notes op DOK-Online.nl