Nieuwsbrief mei 2016

5 berichten

Allegro release 3.11.2

Vanaf 4 mei is Allegro release 3.11.2 beschikbaar. In onze nieuwste release zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor nog Allegro beter werkt. U vindt de release en de beschrijving ervan op DOK-Online. Hier kunt u ook allerhande naslag vinden, zoals ons releasebeleid en tips.

Geen brief of fax

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om per brief of fax een melding aan te maken bij onze helpdesk. Wanneer u een melding wilt maken, dan kunt u dat nog steeds via DOK-Online, per email of telefonisch doen.

Wist u dat?

Onze helpdesk staat u graag te woord. Soms zien we dat bepaalde vragen vaker voorkomen. Dit zet ons aan het denken. Kunnen we onze software slimmer maken? Meestal lukt dat, maar af en toe zijn er afhankelijkheden waarop wij als leverancier geen invloed hebben. Daarom geven wij u vanaf nu […]

Kred’it tekent convenant met KING

Kred’it heeft een samenwerkingsovereenkomst met VNG/KING getekend. Het doel van dit convenant is om samenwerkingsafspraken te maken gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden bij het structureel invullen van hun behoeften en ambities. Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst én inzage in de hiermee verbonden softwarecatalogus […]